Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η νέα εφαρμογή του webmail λειτουργεί ταυτόχρονα με την παλαιά και σας δίνει πρόσβαση στη γραμματοθυρίδα σας στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (user@central.ntua.gr). Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τις δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, όμως η παλαιά εφαρμογή θα αντικατασταθεί πλήρως από την καινούρια την 1/10/2016. Κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας παρακαλούμε να μας επικοινωνείσετε τις παρατηρήσεις σας στο email adm AT central.ntua.gr. Επιλέξτε την εικόνα για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Νέο Webmail

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την είσοδό σας πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήρες email σας: π.χ. user@central.ntua.gr.

Οδηγίες για τη μεταφορά των επαφών σας από την παλαιά εφαρμογή στην καινούρια βρίσκονται εδώ.

Παλαιό Webmail (λήξη υποστήριξης: 1/10/2016)

Η παλαιά εφαρμογή του webmail θα υποστηρίζεται μέχρι την 1/10/2016 όταν και θα αντικατασταθεί πλήρως από την καινούρια.